15 de juliol 2008

Polítiques de joventut? Per quins joves?

Ja fa un temps que com a jove de la ciutat de vegades em pregunto on són les polítiques de joventut d’aquesta ciutat, sobretot, comparant amb d’altres poblacions – no necessariament més grans - que ens passen per davant en mil sentits. La ciutat de l’Hospitalet presenta una gran mancança pel que fa a les polítiques de joventut, fet que trobo realment lamentable tenint en compte la importància del jovent en el desenvolupament d’una ciutat.

Ens trobem davant d’un pla local de joventut - el qual hauria de ser el punt de partida d’aquestes polítiques – que per començar no ha comptat amb la participació del jovent. Un pla local on no es defineixen mesures concretes que fomentin la participació del jovent i només parla de la coordinació amb les diferents estructures de l’ajuntament i l’Espai Molí. Ens trobem davant d’un pla que no crea mecanismes que permetin una bona comunicació entre l’Ajuntament i el jovent, amb només un sol punt d’informació per, recordem, la segona ciutat en nombre d’habitants del Principat. Només podem classificar la tasca de la regidoria de joventut com a deficient a l’hora de crear mecanismes que permetin la participació del jovent i les entitats, coneixedores de primera mà de les necessitats i mancances dels i les joves.

Ens trobem davant la passivitat de l’Equip de Govern a l’hora de dur a terme mocions aprovades a la darrera legislatura com el Carnet Cultural Jove, o davant del rebuig de mocions com la creació d’un Consell Local de Joventut que permetria una vertadera participació del jovent en les polítiques de joventut. Hem vist també com a la celebració de les III jornades pràctiques en polítiques municipals de joventut celebrades a la Farga es van fer al marge de les entitats juvenils de la ciutat, les quals no han rebut cap tipus d’informació ni han estat convidades a participar-hi. Fet que mostra, una vegada més, la manca de voluntat per part de la regiduria de joventut de tenir en compte les entitats juvenils de la ciutat a l’hora de definir les polítiques de joventut.

Així doncs, cal establir unes polítiques de juvenils pels i dels joves, unes polítiques que facilitin al jovent la seva emancipació en tots els seus àmbits, tant pel que fa a l’habitatge com a l’educació passant per l’oci i la cultura. Unes polítiques que fomentin la participació juvenil en aquestes, així com, un model informatiu bidireccional, s’ha de saber escoltar als joves i copsar les seves necessitats i preocupacions, de la mateixa forma que el jovent ha d’estar informat.

Des d’aquí animo a l’Equip de Govern a que reflexioni sobre el paper dels joves a la ciutat, la feina feta i els animo a posar-se les piles i començar a replantejar-se quines haurien de ser les polítiques de joventut que realment necessita la ciutat.


Publicat a www.hospi.cat