21 d’abril 2009

Festes de Primavera no pels més joves

Els rètols dels carrers fa setmanes que ens avisen la imminent arribada de les Festes de Primavera. Malgrat tot, cada any les festes resten impassibles per un ampli conjunt de la població. La manca d'activitats adreçades al jovent, centrada sobretot en els concerts, els quals, els dels grups principals tenen un preu d’entre 18€ i 21€, i amb només la presència d'un grup en llengua catalana transforma aquestes festes en impopulars i a anys llum del que haurien de ser les festes populars de la segona ciutat del Principat.

Ens trobem en un any de crisis econòmica on el jovent som un dels sectors més afectats, no només per la precarietat laboral que fa anys que patim com a joves, sinó pel que encara és més greu: la manca de treball. Creiem que és abusiu cobrar fins a 21€ per uns concerts que, a priori tractant-se de les Festes populars i remarco la paraula populars, haurien de ser accessibles tal com diu l'alcaldessa Núria Marín “on tothom pugui gaudir de l'espai públic”. Sembla però, que per l'alcaldessa dins del conjunt tothom no hi compta amb el jovent.

Per altra banda, la manca de presència de música en català menysprea i discrimina una vegada més la llengua pròpia de la nostra ciutat, així que quan l'alcaldessa diu “participar dels seus costums, des dels més arrelats dins de la nostra cultura catalana” serà que per cultura catalana entén la presència d'un sol grup amb una part de la seva discografia en català.

La passada legislatura les JERC vam presentar, a través del Grup Municipal d'Esquerra, una moció per la creació d'un Carnet Cultural Jove. Avui dia, anys després, encara segueix sense aplicar-se. Creiem que aquesta és una bona eina per apropar el jovent al consum de la cultura i de les Festes de la nostra ciutat i, per tant, creiem que és una bona oportunitat per posar-la en pràctica i de fomentar la participació del jovent en les Festes Majors.

Un any més les Festes de Primavera passaran per la nostra ciutat impassibles pel jovent, el qual no pot participar plenament en el seu contingut, discriminat lingüísticament i econòmicament.