17 de març 2009

Les dones parim, les dones decidim


Darrerament es parla molt del dret a l'avortament i de la necessitat de reformular l'actual llei que així ho regula. L'actual llei d'avortament es plena de mancances i restriccions que ocasionen una inseguretat afegida a les dones que es volen acollir al seu dret d'avortar de la mateixa manera que l'avortament està contemplat com un delicte penal excepte en tres casos: si el fetus presenta una malformació, si l'embaràs és fruit d'una violació o bé si aquest pot ocasionar un risc greu tant físic o psíquic per la dona.

No entrarem a parlar sobre les setmanes que ho regulen, però la realitat és ben diferent. El 97% de les dones que volen avortar ho fan sota el supòsit que pateix un risc greu, xifra que ascendeix fins a un 99% en les menors de 25 anys. La majoria d'aquests casos el risc no és cap altre que merament el voler avortar, malgrat tot la llei exigeix que ho certifiqui un metge o metgessa, un especialista en psiquiatria i en molts casos s'ha de recórrer a la justícia, deixant la decisió en mans de terceres persones, privant a la dona sobre el dret de poder decidir sobre el seu propi cos.

Tanmateix, la majoria de dones que decideixen avortar ho fan a la sanitat privada, la sanitat pública només acull 3% dels avortaments del Principat, el 4,8% de les Illes Balears i el 10,8% al País Valencià. Això és degut a que la sanitat pública és molt més restrictiva i s'han de seguir un seguit de processos que impliquen l'espera de vàries setmanes amb el conseqüent neguit i augment de risc que això comporta. Per altra banda, els centres on es poden realitzar l'IVE està ple de mancances territorials fent que les dones i acompanyants s'hagin de desplaçar suposant un cost afegit més.

Des de les JERC apostem per una nova llei de l'avortament lliure, gratuït i fora del codi penal. Lliure perquè les dones puguin tenir la capacitat de decidir sobre el seu propi cos. Gratuït perquè es pugui realitzar en la sanitat pública sense impediments. Fora del codi penal perquè és un dret i aquest no pot venir regulat per codi legislatiu, sinó per un codi civil.

L'avortament ha de deixar de veure's com un delicte penal i ha de passar a ser un dret d'exercici sobre el propi cos, que siguin les dones les que puguin decidir lliurement sobre el seu propi cos. S'ha d'obrir un debat transversal on les parts implicades puguin dir la seva i evitar així que s'acabi practicant de forma clandestina suposant així un veritable risc per la dona.

De la mateixa manera creiem que tota aquesta tasca legislativa i legal ha d'anar acompanyada de mesures de prevenció dels embarassos no desitjats. L'increment d'aquests en els darrers anys en els sectors més joves és realment preocupant. Les mesures iniciades per la regidoria de joventut pel que fa a prevenció i suport són realment deficients.

El Departament de Salut conjuntament amb la Secretaria de Joventut van iniciar un projecte anomenat “Projecte Màquinael qual facilita als Ajuntaments de Catalunya la instal·lació i manteniment gratuït de màquines expenedores de preservatius a equipaments juvenils a un preu de 1,5€ per tres condons. Des de l'Ajuntament de l'Hospitalet no se n'ha fet cap demanda al respecte.

Les mesures disponibles al voltant de l'assessorament personalitzat al web de l'espai jove només fa referència a un telèfon on has de demanar cita prèvia els dimecres de 17 a 20h, la resta ho redirecciona al programa municipal per la dona. Actualment amb l'ús de les noves tecnologies els i les joves tendeixen a informar-se per la web, si aquesta no proporciona una informació clara, visible i explicativa, aquests es poden sentir desamparats.

Com ja vam advertir, el darrer pla local de joventut no contempla cap mena d'actuació ni mesura concreta, de la mateixa manera que la informació sobre les eines de suport que disposa l'Ajuntament són insuficients. Creiem que la regidoria de joventut ha de facilitar l'accés als joves a mesures preventives, no només d'embarassos no desitjats sinó també de malalties de transmissió sexual, així com una veritable informació i conscienciació sobre la importància de l'ús d'aquests i les conseqüències que se'n deriven. És necessari, sobretot, tenir més cura i seguiment sobre sectors més sensibles de la població, com pot ser el sector de la immigració. L'arribada de gent nouvinguda d'altres cultures o religions que prohibeixen l'ús de preservatius o pràctiques com la mutilació del clítoris, condicionen la llibertat de la dona a l'hora de decidir. Cal doncs que des de la regidoria de joventut es vagi més enllà de l'Espai Molí i dels programes DIRCES i es comencin a aplicar mesures útils i eficients pel jovent de la ciutat.