06 d’octubre 2010

Trenquem barreres

Encara avui dia les dones ens trobem amb dificultats afegides a l'hora d'emancipar-nos i accedir a una plena autonomia que ens permeti desenvolupar-nos. La realitat de la dona jove a la nostra societat ha canviat però no encara la discriminació salarial: les dones joves seguim cobrant un 30% menys per desenvolupar la mateixa feina que un home. Moltes d'aquestes barreres s'han anat enderrocant gràcies a les nostres antecessores però n'han sorgit de noves.

Ens trobem amb un seguit de barreres com la dificultat a l'hora de trobar feina o la temporalitat que la crisi ha fet augmentar, però persisteixen encara d'altres com la discriminació salarial o l'assetjament sexual i per motiu de sexe que continuen sent una constant en el nostre dia a dia. Aquestes són sens dubte mostres de com el model patriarcal segueix vigent en la nostra societat i, en molts casos, fins i tot justificat.

Al darrer pla local de joventut aprovat el 2008 no fa esment en cap moment en quines mesures o intervencions es preveuen per tal de fomentar l'accés al treball de les dones joves o millorar-ne les seves condicions laborals. Des de les JERC l'Hospitalet creiem que aquest és un tema de cabdal importància i que en aquest pla s'hauria d'incloure un punt concret de dones joves amb mesures reals i efectives que ajudin a aquest col·lectiu.

Mesures com garantir una reserva de places de treball destinades cap a les dones joves així com promoure l'accés de la dona en els sectors on es troben subrepresentades ja sigui fomentant-ne la formació en aquests sectors, fomentar l'emprenedoria de les dones joves mitjançant ajuts, realització de programes que fomentin l'autocupació de les dones o que incentivin la formació de cooperatives... Aquestes poden ser unes bones mesures per ajudar a les dones joves a accedir al món laboral tot millorant-ne les seves condicions laborals.

Des de les JERC l'Hospitalet creiem que el jovent som una garantia de futur però també som el present, un present que hem de lluitar per millorar el nostre país. El futur està a les nostres mans i no podem resignar-nos a no fer res per més de la meitat del jovent del nostre país, només fent feina dia a dia podrem millorar les condicions laborals, econòmiques i productives per arribar a una autèntica igualtat de drets i oportunitats.

1 comentari:

Unknown ha dit...

Fem una passa endavant cap a la independència:

Demanem d'unir forces dels catalans independentistes per aconseguir disposar, el més aviat possible d'un Banc de Reconstrucció i Reindustrialització que treballi per aixecar l'economia de la nova Catalunya Independent.

Un grup de professionals de l'empresa, professors, periodistes, etc estem treballant al voltant del projecte www.CaixaCatalana.cat per aconseguir que la Generalitat derivada de les eleccions del 27 de Setembre del 2015 concedeixi immediatament una llicència bancària a una nova Caixa de Pensions, que es posi a treballar immediatament pel bé de les classes desafavorides de Catalunya.

Tenim una gran massa d'estalvi a mans de catalans compromesos amb la independència. Aquest estalvi passaria immediatament a entrar a la futura Caixa Catalana per posar-se a treballar, de veritat, pel país i les seves classes més necessitades.

Les necessitats de financiació que pateixen els autònoms, petits empresaris, agricultors, ramaders, comerciants i emprenedors en general trigaràn anys en equilibrar-se. És imprescindible que els catalans, amb les nostres mateixes forçes i estalvi canalitzem energies per solucionar-ho.

En aquest moment demanem d'adherir-se a la campanya pro Caixa Catalana Cooperativa de Crèdit per presionar al seu moment a la Generalitat i a Brusel·les per poder començar a donar petits crèdits durant l'any 2016.

Si no ho fem els catalans mateixos, de baix cap a dalt, no ens ho farà ningú.

Caixa Catalana Cooperativa de Crèdit
projecte@caixacatalana.cat
Telfs: 902 362 066 / 651 686 500